ΓΙΑ ΤΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ

 • Μονομερής διαγραφή του κρατικού χρέους, που είναι το αποτέλεσμα του διεφθαρμένου και σπάταλου καπιταλιστικού συστήματος και του κράτους που το υπηρετεί. Οι δαπάνες που θα εξοικονομηθούν να διοχετευθούν άμεσα στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

 • Κατάργηση των Μνημονίων και όλων των μέτρων που επιβλήθηκαν από αυτά.

 • Βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο και τον πλούτο.

 • Εργατικός έλεγχος από εκλεγμένες επιτροπές εργαζόμενων σε όλες τις ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, που θα εκλέξουν μια Πανελλαδική Επιτροπή Εργατικού Ελέγχου – Κατάργηση του εμπορικού μυστικού και του τραπεζικού απορρήτου.

 • Κοινωνικοποίηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του εμπορίου κάτω από εργατικό έλεγχο και διοίκηση – Κοινωνικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος – Κεντρικό δημοκρατικό σχεδιασμό της οικονομίας – Κρατικό μονοπώλιο στο εξωτερικό εμπόριο.

 • Μισθοί, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης, με αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή τους.

 • Σχεδιασμένη μείωση των ωρών εργασίας όσο απαιτείται για να βρουν όλοι οι άνεργοι μια αξιοπρεπή θέση εργασίας– Εκτεταμένο πρόγραμμα δημόσιων και κοινωφελών έργων για να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας – Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού για όλο το διάστημα της ανεργίας.

 • Κατάργηση όλων των «ελαστικών» μορφών εργασίας – Ποινικοποίηση της εισφοροδιαφυγής – Επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων – Σύνταξη στα 55 έτη για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και στα 60 έτη για τους άντρες.

 • Άμεσος διπλασιασμός των δαπανών για Παιδεία – Υγεία – Πρόνοια – Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους – Κατάργηση της ιδιωτικής Παιδείας, Υγείας και Ασφάλισης – Γενναία χρηματοδότηση του Πολιτισμού και του Μαζικού, λαϊκού Αθλητισμού – Δραστική περικοπή των δαπανών για εξοπλισμούς και σώματα ασφαλείας.

 • Πλήρης χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους – Κοινωνικοποίηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας.

 • Διάλυση των κρατικών μηχανισμών καταστολής των εργατικών αγώνων – Πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες στο στρατό, εκλογή των αξιωματικών από τους φαντάρους και τους κατώτερους αξιωματικούς, δημοκρατικός έλεγχος της διοίκησης των μονάδων από επιτροπές φαντάρων και κατώτερων αξιωματικών – Υπαγωγή των σωμάτων ασφαλείας στον δημοκρατικό έλεγχο και διοίκηση των μαζικών εργατικών και λαϊκών οργανώσεων.

 • Διώξιμο των βάσεων – Αποχώρηση από το ΝΑΤΟ.

 • Εκλογή μιας αριστερής, επαναστατικής, σοσιαλιστικής κυβέρνησης που θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, θα στηρίζεται και θα λογοδοτεί στις μαζικές οργανώσεις του εργαζόμενου λαού.

 • Για την αντικατάσταση της σημερινής ψευδεπίγραφης αστικής δημοκρατίας από τη σοσιαλιστική δημοκρατία των εργαζόμενων.

 • Για το ξερίζωμα του σάπιου και παρηκμασμένου καπιταλιστικού συστήματος που γεννά την κρίση, τη φτώχεια και την ανεργία.

 • Για μια σοσιαλιστική Ελλάδα και τις Ενωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου, σαν ένα βήμα για την πανανθρώπινη αδελφωμένη, αταξική, κομμουνιστική κοινωνία.