Θεωρία - Ιστορία

Μαρξιστική θεωρία και ιστορικές αναλύσεις