Ο Σταλινισμός στην Κίνα από τη σκοπιά του μαρξισμού (Ηχητικό)

 

Ακούστε την ομιλία που εκφώνησε σχετικά με τον σταλινισμό στην Κίνα το μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», στο μαρξιστικό «σχολείο» που διοργάνωσε το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 η Κομμουνιστική Τάση με γενικό θέμα «Ο Σταλινισμός από τη σκοπιά του μαρξισμού».