Ακούστε την ομιλία που εκφώνησε σχετικά με τον σταλινισμό στην Κίνα το μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», στο μαρξιστικό «σχολείο» που διοργάνωσε το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 η Κομμουνιστική Τάση με γενικό θέμα «Ο Σταλινισμός από τη σκοπιά του μαρξισμού».