Ακούστε την ομιλία που εκφώνησε σχετικά με τον σταλινισμό στην Κίνα το μέλος της συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”, στο μαρξιστικό “σχολείο” που διοργάνωσε το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 η Κομμουνιστική Τάση με γενικό θέμα “Ο Σταλινισμός από τη σκοπιά του μαρξισμού”.