Δείτε και ακούστε τις δύο εισηγητικές ομιλίες που εκφώνησαν στην ανοικτή συζήτηση της Κομμουνιστικής Τάσης την Τετάρτη 10 Ιουνίου, οι σ. Σταμάτης Καραγιαννόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και Ηλίας Κυρούσης, μέλος του ΚΣ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.