Ποιοι είμαστε

Για τι παλεύουμε

Επικοινωνία

Αρχική Θεωρία - Ιστορία Το Καταστατικό της Α' Διεθνούς

Αγωνίσου μαζί μας!

Η Κομμουνιστική Τάση, το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Μαρξιστικής Τάσης (IMT), χρειάζεται τη δική σου ενεργή στήριξη στον αγώνα της υπεράσπισης και διάδοσης των επαναστατικών σοσιαλιστικών ιδεών.

Ενίσχυσε οικονομικά τον αγώνα μας!

Το Καταστατικό της Α’ Διεθνούς

Δημοσιεύουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο. Πρόκειται για τις καταστατικές αρχές λειτουργίας της «Διεθνούς Ένωσης των Εργαζομένων», ή αλλιώς, όπως είναι περισσότερο γνωστή, της «Πρώτης Διεθνούς». Το κείμενο γράφτηκε από τον Μαρξ. τον Οκτώβριο του 1864, κατά την ίδρυση της οργάνωσης. Το συνέδριο της Γενεύης (Σεπτέμβριος 1866) ενέκρινε το αρχικό κείμενο με μικροτροποποιήσεις. Στη συνέχεια, επανεκδόθηκε σε μία γαλλική (1866) και μία αγγλική έκδοση. Τελικά, επανεκδόθηκε, τον Οκτώβριο του 1871, από τον Μαρξ στο Λονδίνο, λίγους μήνες μετά την Κομμούνα του Παρισιού (26 Μαρτίου - 28 Μαΐου). Αυτή την τελευταία έκδοση δημοσιεύουμε σήμερα μεταφρασμένη στα ελληνικά.


Γράφτηκε: Οκτώβριος, 1871
Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά: 24 Οκτωβρίου, 1871
Πηγή: Πρωτότυπο φυλλάδιο
Μεταγραφή/Markup: Zodiac/Brian Baggins
Διαδικτυακή έκδοση: Marx & Engels Internet Archive (marxists.org) 2000
Μετάφραση στα ελληνικά (για τη «Μαρξιστική Φωνή»): Άγγελος Ηρακλείδης


 

Έχοντας υπόψη

ότι η χειραφέτηση των εργαζόμενων τάξεων πρέπει να επιτευχθεί από τις ίδιες τις εργαζόμενες τάξεις, ότι ο αγώνας για τη χειραφέτηση των εργαζόμενων τάξεων δε σημαίνει μόνο αγώνα για ταξικά προνόμια και μονοπώλια, αλλά και για ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και για την κατάργηση κάθε ταξικής κυριαρχίας

Ότι η οικονομική υποταγή του ανθρώπου της εργασίας σε αυτόν που μονοπωλεί τα μέσα της εργασίας – τα οποία αποτελούν την πηγή της ζωής – βρίσκεται στη βάση κάθε είδους καταναγκασμού, κάθε κοινωνικής αθλιότητας, πνευματικής κατάπτωσης και πολιτικής εξάρτησης.

Ότι η οικονομική χειραφέτηση των εργαζόμενων τάξεων είναι για τους λόγους αυτούς ο μεγάλος σκοπός, στον οποίο κάθε πολιτικό κίνημα πρέπει να υποτάσσει τον εαυτό του ως μέσο για την επίτευξή του

Ότι όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες προς το μεγάλο σκοπό απέτυχαν εξαιτίας της έλλειψης αλληλεγγύης ανάμεσα στους διάφορους κλάδους της καταμερισμένης εργασίας σε κάθε χώρα, και από την απουσία αδελφικών δεσμών μεταξύ των εργαζόμενων τάξεων των διαφορετικών χωρών.

Ότι η χειραφέτηση της εργασίας δεν είναι ούτε τοπικό, ούτε εθνικό, αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που αγκαλιάζει όλες τις χώρες που υπάρχει η σύγχρονη κοινωνία, και η επίλυσή του εξαρτάται από τη συμφωνία, πρακτική και θεωρητική, των πιο ανεπτυγμένων χωρών.

Ότι παρ’ όλο που η σημερινή ανάκαμψη των εργαζόμενων τάξεων στις πιο βιομηχανοποιημένες χώρες της Ευρώπης εγείρει νέες ελπίδες, προειδοποιεί επίσης σοβαρά για τη μη υποτροπή στα ίδια παλιά λάθη και καλεί για την άμεση ένωση όλων των ακόμα ασύνδετων κινημάτων.

Για αυτούς τους λόγους, ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση των Εργαζομένων.

Διακηρύττει:

Ότι όλα τα σωματεία και τα άτομα που ενώνονται με αυτήν αναγνωρίζουν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ηθική, σαν τη βάση της συμπεριφοράς μεταξύ τους και απέναντι σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ή εθνικότητας.

Ότι δεν αναγνωρίζει δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χωρίς δικαιώματα.

Και, στο ίδιο πνεύμα, καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Κανόνες:

1. Αυτή η Ένωση ιδρύθηκε, για να διαθέσει ένα κεντρικό μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργατικών ενώσεων, που υπάρχουν σε διαφορετικές χώρες και έχουν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την προστασία, πρόοδο και πλήρη χειραφέτηση των εργαζόμενων τάξεων.

2. Το όνομα του σωματείου είναι «Η Διεθνής Ένωση των Εργαζομένων».

3. Κάθε χρόνο συνέρχεται ένα Γενικό Συνέδριο των Εργαζομένων, που αποτελείται από αντιπροσώπους από όλους τους κλάδους της Ένωσης. Το Συνέδριο θα πρέπει να διακηρύσσει τις κοινές προσδοκίες της εργατικής τάξης, να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την επιτυχή λειτουργία της Διεθνούς Ένωσης και να διορίζει το Γενικό Συμβούλιο του σωματείου.

4. Κάθε Συνέδριο ορίζει το χρόνο και τον τόπο του επόμενου Συνεδρίου. Οι αντιπρόσωποι συναθροίζονται στον ορισμένο χρόνο και τόπο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη πρόσκληση. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση ανάγκης, να αλλάξει τον τόπο, αλλά δεν έχει την εξουσία να αναβάλει το χρόνο των ετήσιων συναντήσεων του Γενικού Συμβουλίου. Το Συνέδριο ορίζει τις έδρες και εκλέγει ετησίως τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Το Γενικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχει την εξουσία να αυξάνει τον αριθμό των μελών του.

Στις ετήσιες του συναντήσεις, το Γενικό Συνέδριο θα πραγματοποιεί δημόσιο απολογισμό των ετήσιων συναλλαγών του Γενικού Συμβουλίου. Το τελευταίο, μπορεί, σε περίπτωση ανάγκης, να συγκαλέσει το Γενικό Συνέδριο πριν λήξει η κανονική ετήσια του θητεία.

5. Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εργαζόμενους που προέρχονται από τις διάφορες χώρες που εκπροσωπούνται στη Διεθνή Ένωση. Πρέπει, από τα δικά του μέλη, να εκλέγει τους απαραίτητους υπεύθυνους που είναι απαραίτητοι για τη ανάληψη καθηκόντων, όπως έναν ταμία, ένα γενικό γραμματέα, γραμματείς επικοινωνίας με τις διάφορες χώρες κλπ.

6. Το Γενικό Συμβούλιο αποτελεί μια διεθνή υπηρεσία μεταξύ των διαφορετικών και τοπικών ομάδων της Ένωσης, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι σε μία χώρα να είναι διαρκώς ενήμεροι για τα κινήματα της τάξης τους σε κάθε άλλη χώρα, ώστε να παράγεται ταυτόχρονα μια εκτίμηση για την κοινωνική κατάσταση στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και προς μια κοινή κατεύθυνση, ώστε τα ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος που ανακύπτουν για ένα τμήμα, να διατυπώνονται ανοιχτά από όλους και, όταν απαιτούνται άμεσα πρακτικά βήματα – όπως για παράδειγμα στην περίπτωση διεθνών διενέξεων – η δράση των ενωμένων τμημάτων να είναι συγχρονισμένη και ομοιόμορφη. Όποτε οι συνθήκες προσφέρονται, το Γενικό Συμβούλιο παίρνει την πρωτοβουλία για τη διατύπωση προτάσεων που τίθενται ενώπιον των εθνικών και τοπικών τμημάτων. Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, το Γενικό Συμβούλιο παράγει περιοδικές εκθέσεις.

7. Επειδή η επιτυχία του κινήματος των εργαζομένων σε κάθε χώρα δε μπορεί να εξασφαλιστεί παρά με την συνένωση και τον συγκερασμό, ενώ από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματικότητα του Διεθνούς Γενικού Συμβουλίου εξαρτάται ιδιαίτερα από το εάν πρέπει να σχετίζεται με λίγα στον αριθμό εθνικά κέντρα για τις ενώσεις των εργαζομένων, ή με ένα μεγάλο αριθμό μικρών και ασύνδετων τοπικών σωματείων – τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για τη συνένωση των ασύνδετων σωματείων των εργαζομένων των αντίστοιχων χωρών σε εθνικά σώματα που εκπροσωπούνται από κεντρικά εθνικά όργανα. Είναι αυταπόδεικτο, ωστόσο, πως η εφαρμογή αυτού του Κανόνα εξαρτάται από τους ιδιόμορφους νόμους κάθε χώρας και πως, εκτός από τα όποια νομικά εμπόδια, κανένα τοπικό σωματείο δεν αποκλείεται από την άμεση επικοινωνία με το Γενικό Συμβούλιο.

8. Κάθε τμήμα έχει το δικαίωμα να ορίσει το δικό του γραμματέα που θα επικοινωνεί απευθείας με το Γενικό Συμβούλιο.

9. Ο καθένας που αναγνωρίζει και υπερασπίζεται τις αρχές της Διεθνούς Ένωσης των Εργαζομένων είναι επιλέξιμος, για να γίνει μέλος. Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για την ακεραιότητα των μελών που αποδέχεται.

10. Κάθε μέλος της Διεθνούς Ένωσης, όταν μεταφέρει τη μόνιμη διαμονή του από τη μία χώρα στην άλλη, δέχεται την αδελφική στήριξη των Ενωμένων Εργαζομένων.

11. Ενώ συνδέονται με ένα διαρκή δεσμό αδερφικής συνεργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, που εισχωρούν στη Διεθνή Ένωση, διατηρούν τις υπάρχουσες οργανώσεις τους αναλλοίωτες.

12. Αυτοί οι Κανόνες μπορούν να αναθεωρούνται από κάθε Συνέδριο, εφόσον τα δύο τρίτα των αντιπροσώπων, που είναι παρόντες, είναι υπέρ μιας τέτοιας αναθεώρησης.

13. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται σε αυτούς τους Κανόνες, συμπληρώνεται από ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες υπόκεινται στην αναθεώρηση κάθε Συνεδρίου.

256, High Holborn, W.C, Λονδίνο, 24 Οκτωβρίου, 1871

Πρόσφατα Άρθρα

Ταμείο Ανάκαμψης: κρίση, περικοπές και ταξική πάλη στην ημερήσια διάταξη

Ανάλυση για την πρόσφατη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης.

Λίβανος: Η έκρηξη στη Βηρυτό συγκλονίζει το διεφθαρμένο καθεστώς

Άρθρο του Βρετανού Μαρξιστή Άλαν Γουντς για τα αίτια και τις επιπτώσεις της γιγαντιαίας έκρηξης που συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό.

Απολογισμός Διεθνούς Σχολείου της IMT (25-28 Ιουλίου 2020): 6,5 χιλιάδες αγωνιστές από 116 χώρες εξοπλίστηκαν με τις ιδέες του μαρξισμού

Στοιχεία και πολιτικά συμπεράσματα από το πρόσφατο Διεθνές Διαδικτυακό Σχολείο της IMT που σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Σχετικά άρθρα